Om Kemikalia

​Kemikalia skall utveckla, producera, sälja och distribuera ingredienser till mejeriindustrin i Sverige och övriga Norden så att deras produkter kan leva upp till konsumenternas förväntningar.

Kemikalia grundades redan 1914. Vår mångåriga, samlade kunskap är grunden vi står på. Detta i kombination med utveckling, ny teknik och unikt kunnande inom gör Kemikalia till ett av de ledande företagen inom sin bransch.

Vår verksamhet

Syftet med Kemikalias verksamhet är att utveckla, producera, sälja och distribuera ingredienser till mejeriindustrin i Sverige och övriga Norden så att deras produkter kan leva upp till konsumenternas förväntningar.

Förutom att vi finns på den svenska marknaden, exporterar vi produkter till de nordiska länderna och även till en rad andra länder, både inom och utom EU.

Ca 39% av vår omsättning kommer från exportförsäljningen.

Vår tillverkning ligger i Skurup, här har vi funnits sedan 1981.

Vi bedriver även utveckling. Det sker dels i egen regi, men även i nära samarbete med kunder, leverantörer och olika högskolor.

Antalet anställda är ca 15 personer och omsättningen uppgår till ca 50 milj. kronor.

Den fördelar sig med 78% på egen produktion och 22% på handelsverksamhet.

Våra ägare

Kemikalia AB är helägt dotterbolag till CH Trading GmbH (FN 286 213b), med säte i Langkampfen, Österrike.

CH Trading GmbH består av Hundsbichler GmbH, Österrike och Caglificio Clerici Spa, Italien.

Kvalitetssystem

Kvalitet och certifiering

På Kemikalia har vi alltid ställt höga kvalitetskrav både på oss själva och på våra leverantörer.

Sedan 1998 har vi ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller kraven enligt ISO 9001. Från och med 2009 är vi certifierade i enlighet med ISO 9001:2008.

På vårt laboratorium utför vi kvalitetskontroller och produktionsuppföljning. Vi utnyttjar även externa analyslaboratorier.

Analyser utförs i enlighet med etablerade referensmetoder kompletterade med egenutvecklad metodik. Vi deltar i ringtester som organiseras av IDF (International Dairy Federation) och AMAFE (Association of Manufacturers of natural Animal-derived Food Enzymes) gällande analyser på ostlöpe.

Vår kvalitetspolicy

Kunden sätts i fokus för kvalitetsarbetet.

Vi har ett systematiskt tillvägagångssätt som innebär att vi planerar och genomför åtgärder samt utför kontroller och agerar inom alla produktområden för att uppfylla och helst överträffa kundernas förväntningar.

Kvalitetsarbetet ska ha en positiv inverkan på produktkvaliteten, verksamhetens effektivitet och ekonomiska prestanda, vilket inger förtroende hos kunder och intressenter.

Vår strävan är att ha ett aktivt ledarskap med fokus på kvaliteten och en företagskultur som främjar att medarbetarna aktivt söker möjligheter till ständiga förbättringar.

Alla anställda ska använda och stödja kvalitetssystemet, som ständigt är föremål för revision och förbättringar.

​​

Kvalitetsmål

Vi upprättar varje år ett antal mätbara kvalitetsmål, vilka följs upp och analyseras för att åstadkomma ständiga förbättringar.

Kemikalia AB  |  Lilla Västergatan 1 - 274 32 Skurup  |  Tel: 0411-49750  |  Mail: info@kemikalia.se